HET VORMEN VAN WINNENDE SALES TEAMS

Wijzerplaat met focus op authentiek sales talent

Het samenstellen van succesvolle sales teams

 

De kernactiviteit van Auvendor is het trainen en coachen van verkopers, verkoopmanagers en verkoopteams. 

De intensieve training van verkoopvaardigheden leidt pas echt tot topresultaten als de deelnemers de passende ‘mindset’ hebben. Iedere vorm van groei begint bij de aanvaarding dat er ‘ruimte voor groei’ is.

"Mensen die meer bezig zijn met ‘worden’ dan met ‘zijn’ hebben een ‘groeimindset’. Ze bereiken de top zonder dat ze dat eigenlijk van plan waren. Het is eerder een neveneffect van hun enthousiasme." (Carol S. Dweck). Mensen met een groeimindset zijn ‘coachable’.


Vanuit die overtuiging levert Auvendor graag advies bij de aanstelling van commerciëlen. 

Auvendor is geen selectiekantoor. Auvendor heeft wel de nodige ‘ervaringsdeskundigheid’ in het herkennen van het ontwikkelingspotentieel van uw kandidaat verkopers.


In het kader van een commerciële audit komt ‘groeimindset’ ook aan bod bij de evaluatie van bestaande teams.

Worden is interessanter dan 'zijn'