SALES TALENT OP MAAT LEIDT TOT GROEI

Laat u niet remmen door de beperkingen op de arbeidsmarkt en vergroot met zekerheid uw omzet en uw marktaandeel.

Als je als bedrijf wilt blijven groeien, dan heb je medewerkers nodig en niet in het minst verkopers. De commerciële afdeling heeft nu eenmaal een trekkende rol.

Het beroep van verkoper maakt echter al langer deel uit van de lijst met knelpuntberoepen. Een combinatie aan factoren zorgt ervoor dat bedrijven hun vacatures voor sales functies niet meer ingevuld krijgen. Die factoren zijn :

  • de lage werkloosheidcijfers,
  • de stijgende vraag naar goed getrainde verkopers,
  • het beperkte aanbod aan getrainde verkopers,
  • de (onterecht) lage gepercipieerde aantrekkelijkheid van het beroep.
  • het feit dat bedrijven nog altijd te veel inzetten op het vinden van de ideale kandidaat.

Een aantal van deze elementen zorgen er bovendien voor dat kandidaten de aanbiedingen voor het rapen hebben met een opbod als gevolg. Bovenop de uitdaging om de juiste mensen aan boord te halen en te houden stijgt dus ook nog eens de druk op de rendabiliteit.

Het outsourcen van verkopers geeft in de meeste gevallen ook niet het verhoopte resultaat. Het concept compliceert de markt eerder nog dan dat het een oplossing betekent. De kip met de gouden eieren bestaat niet.

De oplossing ligt voor de hand : bedrijven nemen beter zelf terug de zaak in handen.

 

Begin met beloftevolle mensen, train ze goed, stel de regels vast, communiceer met je sales team, motiveer hen en beloon hen. Als je die dingen goed doet kan het niet fout gaan.
 

Ondernemingen die er nu in slagen om zich niet te laten remmen door de beperkingen op de arbeidsmarkt vergroten met zekerheid niet alleen hun omzet maar ook hun marktaandeel.
Bedrijven die hun commerciële slagkracht vergroten door in eigen beheer hun verkopers en sales managers op te leiden maken van hun verkoopafdeling de groeimotor. Ze zullen bovendien beloond worden met heel wat extra voordelen zoals retentie ver boven het gemiddelde van hun sector.

De sleutel tot succes op lange termijn is dus niet het uitwerpen van meer lijnen in een reeds overbeviste vijver. Het antwoord op de realiteit van vandaag is het zelf laten groeien van die vijver of beter nog het zelf aanleggen van een eigen vijver. Het zelf in handen nemen van de vorming van rendabele sales medewerkers in samenwerking met Auvendor is de moeite waard.

Dit opzet kan enkel slagen wanneer je het trainingstraject start met beloftevolle en passende kandidaten. Het gaat hier over de mate waarin een kandidaat kan passen in jouw bedrijfscultuur, in jouw sales cultuur en groeipotentieel heeft.

In de Auvendor visie moet de aandacht bij de selectie gaan naar de attitude, de 'mindset' van de kandidaat en niet alleen naar diploma's en prestaties uit het verleden.

Het feit dat een kandidaat nog groeipotentieel heeft en er nog een zekere nood aan training bestaat vergroot de kans op een vlotte integratie en maakt een sterke verankering in je organisatie mogelijk.   

Zit de persoonlijke interesse en grondhouding goed, dan kan de aandacht nadien verschuiven naar het trainen van vaardigheden.

Praktisch is er dus nood aan een afstemming tussen recruitment en sales training van verkopers en sales managers.

 

Auvendor organiseert zowel open trainingen als training en coaching trajecten op maat.